• თბილისი რუსთაველის გამზ. 31/13
  • თბილისი პუშკინის ქ. 9
  • თბილისი რუსთაველის გამზ. 5
  • თბილისი დ.აღმაშენებელის გამზირი 53