• თბილისი ტირიფების ქ. 2
  • თბილისი გ. კარტოზიას 10